پلاک خوانی شب milesight 2862

اطلاعات دوربین با جزییات