قیمت آنلاین هارد گروه مهندسی آریاایمن

  چهارشنبه تاریخ: 1403/02/26

 

سیگیت شرکتی :

320 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

500 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

1 ترابایت : 1.450.000 تومان

4 ترابایت هیتاچی : 3.280.000 تومان  

ترابایت هیتاچی :5.800.000 تومان

10 ترابایت هیتاچی : تماس با پشتیبانی


وسترن شرکتی  :

320 گیگابایت :تماس با پشتیبانی

500 گیگابایت : 560.000 تومان 

1 ترابایت :تماس با پشتیبانی

 2ترابایت : تماس با پشتیبانی 


وسترن آبی :

500گیگابایت : تماس با پشتیبانی  

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی 

2ترابایت : تماس با پشتیبانی


وسترن بنفش شرکتی  :

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت : تماس با پشتیبانی

  6 ترابایت: تماس با پشتیبانی

  وسترن بنفش اصلی :

1 ترابایت : 3.280.000 تومان

2 ترابایت : 3.780.000 تومان

3 ترابایت :تماس با پشتیبانی

4 ترابایت :5.850.000 تومان

6 ترابایت :8.100.000 تومان  

8 ترابایت : 13.000.000 تومان  

10 ترابایت: 17.100.000 تومان

 

سیگیت اسکای اصلی :

1 ترابایت :3.040.000 تومان  

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

3 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت :5.300.000 تومان  

6 ترابایت : تماس با پشتیبانی

8 ترابایت : تماس با پشتیبانی

 ۱۰ترابایت : تماس با پشتیبانی

WD My Passport :

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4ترابایت : تماس با پشتیبانی

TwinMOS:

128 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

256 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

500گیگابایت : 1.650.000 تومان

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی