قیمت آنلاین هارد گروه مهندسی آریاایمن

     پنج شنبه تاریخ: 1402/06/30

 

سیگیت شرکتی :

320 گیگابایت :210.000 تومان

500 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

1 ترابایت :  تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : 1.250.000 تومان


وسترن شرکتی  :

320 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

500 گیگابایت : 320.000 تومان

1 ترابایت : 760.000 تومان

 2ترابایت : تماس با پشتیبانی 


وسترن آبی :

500گیگابایت : تماس با پشتیبانی

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی 

2ترابایت : تماس با پشتیبانی


وسترن بنفش شرکتی  :

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت : تماس با پشتیبانی

  6 ترابایت: تماس با پشتیبانی

  وسترن بنفش اصلی :

1 ترابایت : 1.850.000 تومان

2 ترابایت : 2.660.000 تومان

3 ترابایت :تماس با پشتیبانی

4 ترابایت :4.020.000 تومان

6 ترابایت : 6.350.000 تومان

8 ترابایت :8.650.000 تومان 

10 ترابایت : 11.650.000 تومان


سیگیت اسکای اصلی :

1 ترابایت : 1.750.000 تومان

2 ترابایت : 2.450.000 تومان

3 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت : 3.650.000 تومان 

6 ترابایت : 5.950.000 تومان 

8 ترابایت : تماس با پشتیبانی

 ۱۰ترابایت : تماس با پشتیبانی3

WD My Passport :

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4ترابایت : تماس با پشتیبانی

TwinMOS:

128 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

256 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

500گیگابایت : 1.650.000 تومان

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی