قیمت آنلاین هارد گروه مهندسی آریاایمن

امروز چهارشنبه تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


هاردهای اینترنال


سیگیت شرکتی :

۵۰۰ گیگابایت : تماس با پشتیبانی

۱ ترابایت : ۹۰۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۴ ترابایت : تماس با پشتیبانی


وسترن شرکتی  :

۳۲۰ گیگابایت : تماس با پشتیبانی

۵۰۰ گیگابایت : ۴۰۰.۰۰۰ تومان

۱ ترابایت : ۹۲۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت : ۱.۲۲۰.۰۰۰ تومان


وسترن آبی :

۵۰۰گیگابایت : ۴۱۰.۰۰۰ تومان

۱ ترابایت : ۱.۱۸۰.۰۰۰ تومان

۲ترابایت : ۱.۵۸۰.۰۰۰ تومان


سیگیت باراکودا اصلی :

۱ ترابایت :تماس با پشتیبانی

۲ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۴ ترابایت : تماس با پشتیبانی


وسترن بنفش اصلی :

۱ ترابایت : ۱.۲۹۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت : ۱.۵۹۰.۰۰۰ تومان

۳ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۴ ترابایت : ۲.۶۴۰.۰۰۰ تومان

۶ ترابایت : ۴.۵۵۰.۰۰۰ تومان

۸ ترابایت : ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۱۰ ترابایت : ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان


سیگیت اسکای اصلی :

۱ ترابایت : ۱.۱۹۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۳ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۴ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۶ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۸ ترابایت : تماس با پشتیبانی

 ۱۰ترابایت : تماس با پشتیبانی


هاردهای اکسترنال


WD My Passport :

۱ ترابایت : ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت :۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

۴ترابایت :۲.۵۸۰.۰۰۰ تومان

هاردهای اینترنال SSD


TwinMOS :

۱۲۸ گیگابایت : ۶۰۰.۰۰۰ تومان

۲۵۶ گیگابایت : ۹۰۰.۰۰۰ تومان

۵۰۰گیگابایت : ۱.۵۶۰.۰۰۰ تومان

۱ ترابایت :۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان