قیمت آنلاین هارد گروه مهندسی آریاایمن

یکشنبه تاریخ: 1401/12/21

سیگیت شرکتی :

320 گیگابایت : 330.000 تومان

500 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی


وسترن شرکتی  :

320 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

500 گیگابایت : 420.000 تومان

1 ترابایت : 1.050.000 تومان

 2ترابایت : 1.440.000 تومان


وسترن آبی :

500گیگابایت : تماس با پشتیبانی

1 ترابایت : 1.660.000 تومان

2ترابایت : تماس با پشتیبانی


سیگیت باراکودا اصلی :

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت : تماس با پشتیبانی


وسترن بنفش اصلی :

1 ترابایت : 1.930.000 تومان

2 ترابایت : 2.330.000 تومان

3 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت : 3.460.000 تومان

6 ترابایت : 6.450.000 تومان

8 ترابایت : تماس با پشتیبانی

10 ترابایت : تماس با پشتیبانی


سیگیت اسکای اصلی :

1 ترابایت : 1.860.000 تومان

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

3 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت : تماس با پشتیبانی

6 ترابایت : 6.000.000 تومان

8 ترابایت : تماس با پشتیبانی

 ۱۰ترابایت : تماس با پشتیبانی

WD My Passport :

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4ترابایت : تماس با پشتیبانی

TwinMOS:

128 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

256 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

500گیگابایت : تماس با پشتیبانی

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی