قیمت آنلاین هارد گروه مهندسی آریاایمن

 دوشنبه تاریخ: 1402/12/07

 

سیگیت شرکتی :

320 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

500 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

1 ترابایت :  1.060.000 تومان

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی  

ترابایت: 5.500.000 تومان

10 ترابایت: 6.000.000تومان


وسترن شرکتی  :

320 گیگابایت :تماس با پشتیبانی

500 گیگابایت :570.000 تومان

1 ترابایت :تماس با پشتیبانی

 2ترابایت : تماس با پشتیبانی 


وسترن آبی :

500گیگابایت : 600.000 تومان 

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی 

2ترابایت : تماس با پشتیبانی


وسترن بنفش شرکتی  :

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت : تماس با پشتیبانی

  6 ترابایت: تماس با پشتیبانی

  وسترن بنفش اصلی :

1 ترابایت :2.650.000 تومان

2 ترابایت :3.650.000 تومان

3 ترابایت :تماس با پشتیبانی

4 ترابایت :5.000.000 تومان 

6 ترابایت :7.150.000 تومان

8 ترابایت : 11.300.000 تومان 

10 ترابایت:14.000.000 تومان

 

سیگیت اسکای اصلی :

1 ترابایت :2.440.000 تومان  

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

3 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4 ترابایت :4.300.000 تومان  

6 ترابایت : 6.350.000 تومان

8 ترابایت : تماس با پشتیبانی

 ۱۰ترابایت : تماس با پشتیبا

WD My Passport :

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی

2 ترابایت : تماس با پشتیبانی

4ترابایت : تماس با پشتیبانی

TwinMOS:

128 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

256 گیگابایت : تماس با پشتیبانی

500گیگابایت : 1.650.000 تومان

1 ترابایت : تماس با پشتیبانی