قیمت آنلاین هارد گروه مهندسی آریاایمن

چهارشنبه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

سیگیت شرکتی :

۵۰۰ گیگابایت : تماس با پشتیبانی

۱ ترابایت : ۷۹۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت : ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان


وسترن شرکتی  :

۳۲۰ گیگابایت : ۲۸۰.۰۰۰ تومان

۵۰۰ گیگابایت : ۳۷۰.۰۰۰ تومان

۱ ترابایت : ۸۵۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت : ۱.۲۷۰.۰۰۰ تومان


وسترن آبی :

۵۰۰گیگابایت : ۳۷۰.۰۰۰ تومان

۱ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۲ترابایت : تماس با پشتیبانی


سیگیت باراکودا اصلی :

۱ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۲ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۴ ترابایت : تماس با پشتیبانی


وسترن بنفش اصلی :

۱ ترابایت : ۱.۳۱۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت : ۱.۸۲۰.۰۰۰ تومان

۳ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۴ ترابایت : ۲.۵۶۰.۰۰۰ تومان

۶ ترابایت : ۴.۴۵۰.۰۰۰ تومان

۸ ترابایت : ۶.۵۵۰.۰۰۰ تومان

۱۰ ترابایت : ۸.۶۵۰.۰۰۰ تومان


سیگیت اسکای اصلی :

۱ ترابایت : ۱.۲۷۰.۰۰۰ تومان

۲ ترابایت : ۱.۷۷۰.۰۰۰ تومان

۳ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۴ ترابایت : ۲.۴۶۰.۰۰۰ تومان

۶ ترابایت : ۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان

۸ ترابایت : تماس با پشتیبانی

 ۱۰ترابایت : ۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان

WD My Passport :

۱ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۲ ترابایت : تماس با پشتیبانی

۴ترابایت : تماس با پشتیبانی

TwinMOS:

۱۲۸ گیگابایت : ۵۰۰.۰۰۰ تومان

۲۵۶ گیگابایت : ۸۰۰.۰۰۰ تومان

۵۰۰گیگابایت : ۱.۴۲۰.۰۰۰ تومان

۱ ترابایت : تماس با پشتیبانی